KQXSTTH – Xổ Số Thừa T. Huế Hôm Nay

XSTTH – Kết quả xổ số Thừa T. Huế hôm nay nhanh chóng nhất – Trực tiếp KQXS Thừa T. Huế.

Kết quả xổ số Thừa T. HuếXSTTH - ngày 23/06/2024

XSTTH » XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 23/06/2024

Giải 8 97
Giải 7 615
Giải 6 6005 3771 8104
Giải 5 7066
Giải 4 90344 26598 87213 50591 17020 50922 43025
Giải 3 67768 76144
Giải 2 24257
Giải 1 81206
Giải DB 670765
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Thừa T. Huế - Chủ Nhật Ngày 23/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 06, 05, 04 20 0
1 13, 15 91, 71 1
2 20, 22, 25 22 2
3 13 3
4 44 44, 04 4
5 57 65, 25, 05, 15 5
6 65, 68, 66 06, 66 6
7 71 57, 97 7
8 68, 98 8
9 98, 91, 97 9

Kết quả xổ số Thừa T. HuếXSTTH - ngày 17/06/2024

XSTTH » XSTTH Thứ 2 » XSTTH 17/06/2024

Giải 8 32
Giải 7 928
Giải 6 7116 3647 1460
Giải 5 4272
Giải 4 39019 23255 94294 90867 33123 64482 36597
Giải 3 85797 94559
Giải 2 01208
Giải 1 88849
Giải DB 208827
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Thừa T. Huế - Thứ 2 Ngày 17/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 08 60 0
1 19, 16 1
2 27, 23, 28 82, 72, 32 2
3 32 23 3
4 49, 47 94 4
5 59, 55 55 5
6 67, 60 16 6
7 72 27, 97, 67, 47 7
8 82 08, 28 8
9 97, 94 49, 59, 19 9

Kết quả xổ số Thừa T. HuếXSTTH - ngày 16/06/2024

XSTTH » XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 16/06/2024

Giải 8 65
Giải 7 913
Giải 6 7291 9110 4347
Giải 5 8687
Giải 4 53723 42624 67789 22819 41297 11693 14027
Giải 3 57410 75164
Giải 2 01575
Giải 1 70700
Giải DB 756893
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Thừa T. Huế - Chủ Nhật Ngày 16/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 00 00, 10 0
1 10, 19, 13 91 1
2 23, 24, 27 2
3 93, 23, 13 3
4 47 64, 24 4
5 75, 65 5
6 64, 65 6
7 75 97, 27, 87, 47 7
8 89, 87 8
9 93, 97, 91 89, 19 9

Kết quả xổ số Thừa T. HuếXSTTH - ngày 10/06/2024

XSTTH » XSTTH Thứ 2 » XSTTH 10/06/2024

Giải 8 40
Giải 7 114
Giải 6 7409 8934 3923
Giải 5 6686
Giải 4 15063 16843 29030 02831 52710 36697 88189
Giải 3 68183 98232
Giải 2 03817
Giải 1 18803
Giải DB 461491
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Thừa T. Huế - Thứ 2 Ngày 10/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 03, 09 30, 10, 40 0
1 17, 10, 14 91, 31 1
2 23 32 2
3 32, 30, 31, 34 03, 83, 63, 43, 23 3
4 43, 40 34, 14 4
5 5
6 63 86 6
7 17, 97 7
8 83, 89, 86 8
9 91, 97 89, 09 9

Kết quả xổ số Thừa T. HuếXSTTH - ngày 09/06/2024

XSTTH » XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 09/06/2024

Giải 8 80
Giải 7 601
Giải 6 5174 4831 7900
Giải 5 3049
Giải 4 45378 49024 56169 77816 37384 81754 84948
Giải 3 16146 74631
Giải 2 79776
Giải 1 46362
Giải DB 831147
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Thừa T. Huế - Chủ Nhật Ngày 09/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 00, 01 00, 80 0
1 16 31, 01 1
2 24 62 2
3 31 3
4 47, 46, 48, 49 24, 84, 54, 74 4
5 54 5
6 62, 69 76, 46, 16 6
7 76, 78, 74 47 7
8 84, 80 78, 48 8
9 69, 49 9

Kết quả xổ số Thừa T. HuếXSTTH - ngày 03/06/2024

XSTTH » XSTTH Thứ 2 » XSTTH 03/06/2024

Giải 8 98
Giải 7 060
Giải 6 9640 4445 1649
Giải 5 0589
Giải 4 41331 74787 86423 56834 98585 10765 05755
Giải 3 39881 92851
Giải 2 01202
Giải 1 90677
Giải DB 649207
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Thừa T. Huế - Thứ 2 Ngày 03/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 07, 02 40, 60 0
1 81, 51, 31 1
2 23 02 2
3 31, 34 23 3
4 40, 45, 49 34 4
5 51, 55 85, 65, 55, 45 5
6 65, 60 6
7 77 07, 77, 87 7
8 81, 87, 85, 89 98 8
9 98 89, 49 9

Kết quả xổ số Thừa T. HuếXSTTH - ngày 02/06/2024

XSTTH » XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 02/06/2024

Giải 8 75
Giải 7 500
Giải 6 2660 2462 4712
Giải 5 4437
Giải 4 00848 52355 64931 06979 65851 52336 06426
Giải 3 82225 54440
Giải 2 04812
Giải 1 85768
Giải DB 356024
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Thừa T. Huế - Chủ Nhật Ngày 02/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 00 40, 60, 00 0
1 12 31, 51 1
2 24, 25, 26 12, 62 2
3 31, 36, 37 3
4 40, 48 24 4
5 55, 51 25, 55, 75 5
6 68, 60, 62 36, 26 6
7 79, 75 37 7
8 68, 48 8
9 79 9